Reklama
naczynia żeliwne SKKEPSHULT
Losowo wybrana firma:

Witamy na www.zdrowa-zywnosc.net.pl.

Tutaj będą mogli Państwo zasięgnąć informacji dlaczego ekologiczna żywność jest tak zdrowa, przeczytać jakie produkty oferowane są przez producentów ekologicznej żywności oraz pobrać materiały dotyczące ekologicznej żywności.

W naszym serwisie internetowym każdy producent ekologicznej żywności będzie mógł sprzedawać swoje produkty, a my jako konsumenci będziemy mogli wybrać te, które bardziej odpowiadają nam cenowo i jakościowo.

Żywność ekologiczna.

Żywność ekologiczna - tym terminem określa się żywność, której sposób wytwarzania jest zgodny z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady EWG 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych z późniejszymi zmianami i oznacza między innymi żywność produkowaną bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej.

Znak "Rolnictwo ekologiczne":

Według ustawodawstwa unijnego obowiązującego w Polsce na produktach ekologicznych musi znajdować się nazwa i kod jednostki certyfikującej której podlega producent. Dodatkowo na etykiecie powinno się znajdować oznaczenie (przedstawione w tym samym języku co sama etykieta), że produkt został objęty systemem kontroli: "Rolnictwo ekologiczne - System kontroli WE".

Znak - rolnictwo ekologiczne

Logo "rolnictwo ekologiczne" zostało wprowadzone w marcu 2000 roku przez Komisję Europejską, która zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a więc polityką rolną, gospodarczą, społeczną, obronnością i polityką międzynarodową itp. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty tym znakiem. Użycie logo jest dobrowolne. Niestety, w chwili obecnej w Polsce żywność ekologiczna rzadko oznakowana jest logo unijnym. Znak "rolnictwo ekologiczne" z jednej strony pozwala producentom chronić własne interesy, a także obliguje ich do wytwarzania produktów wysokiej jakości, z drugiej zaś pozwala konsumentom świadomie dokonywać wyborów i mieć gwarancję, że kupują oryginalne produkty ekologiczne, których jakości i pochodzenia zawsze mogą być pewni.

Znak umieszczony na produkcie jest dla konsumentów widocznym potwierdzeniem ekologicznego charakteru produktów. Logo "rolnictwo ekologiczne" oznacza, że:

 • przynajmniej 95% składników tego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi,
 • produkt spełnia wymogi oficjalnego systemu certyfikacji.

Certyfikacja:

W Polsce system certyfikacji w rolnictwie ekologicznym regulowany jest Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 898. Tworzą go jednostki państwowe i prywatne:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), które jest organem upoważniającym jednostki do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (www.ijhar-s.gov.pl), która jest organem nadzoru nad jednostkami certyfikującymi, przyjmująca zgłoszenia producentów podejmujących działalność w rolnictwie ekologicznym, upoważniająca producentów do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich niewymienionych na liście Komisji Europejskiej, dokonująca kontroli produktów rolnictwa ekologicznego pochodzących z krajów trzecich (w tym kontroli granicznej), gromadząca i przechowująca informacje o producentach oraz udostępniająca je zainteresowanym podmiotom
 • jednostki certyfikujące akredytowane są przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl) na zgodność z normą EN 45011:2000 "Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów".

Upoważnione jednostki certyfikujące to:

 • AGRO BIO TEST
 • BioCert Małopolska
 • BIOEKSPERT
 • COBICO
 • EKOGWARANCJA PTRE
 • Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej "PNG"
 • PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Już w tej chwili zapraszamy Państwa do reklamowania swoich produktów na naszej stronie internetowej. W tym celu zapraszamy do działu dodaj swoją firmę.

Życzymy miłego korzystania z www.zdrowa-zywnosc.net.pl.

© 2006-2023 zdrowa-zywnosc.net.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.